Hantera stress medan du tar hand om ett barn med autism

En expert delar tips och åtgärder om föräldraskap som du kan ta nu för att minska stressen med att ta hand om ett barn med autism. Läs mer

Hur man förbättrar kommunikationen med ditt ASD -barn

Barn med ASD har ofta utmaningar med språkkunskaper. För att underlätta interaktioner är experter överens om att svaret är att testa ett nytt manus.

Är autism genetiskt?

Gener är de största riskfaktorerna för autism, men avancerad föräldraålder och för tidig förlossning kan också komma att påverka tillståndet.

Aspergers syndromtest i barndomen (självbedömning)

Kan ditt barn få Asperger, en mindre allvarlig form av autism? Denna frågesport, sammanställd av en expert, skärmar efter symptom som är vanliga bland barn med Aspergers syndrom.

Barnautismtest (självutvärdering)

Kan mitt barn ha autism? Denna frågesport med 13 frågor sammanställdes av en expert. Använd den för att se om ditt barn har symtom på autismspektrumstörning (ASD).

Den autistiska hjärnan

Vetenskapen har gjort många jämförelsestudier mellan Autism Spectrum Disorder (ASD) hjärnor och hjärnor som inte påverkas. Här är vad deras resultat kan berätta för oss om strukturen i och samarbetet mellan den autistiska hjärnan.

7 kända personer med autismspektrumstörning

Dessa kända personer med autism bevisar att du fortfarande kan göra fantastiska saker, trots din diagnos.