Kroppsdysmorfisk störning

Om du lider av kroppsdysmorfisk störning blir du fixerad av upplevda brister tills de blir det enda du ser när du tittar i spegeln

Kvinnor och ätstörningar

Anorexi, bulimi, binge eating disorder och undvikande restriktiv matintagsstörning kan hända vem som helst men de är vanligast hos kvinnor. Obehandlade ätstörningar kan vara livshotande.

Binge Eating Disorder Test

Kan du lida av en hetsätningsstörning? Gör denna korta frågesport för att bedöma om dina matvanor stämmer överens med dem som redan har diagnosen.

Ätstörningar och självmord: 6 tecken på självmordstankar

Självmord är en stor dödsorsak bland personer med anorexi, bulimi eller össtörning. Lär dig hur du känner igen varningstecknen på självmord här

Binge Eating Disorder

Binge-eating disorder (BED) kännetecknas av att man regelbundet och tvångsmässigt äter stora mängder mat, ofta snabbt och till obehag eller smärta

Anorexia nervosa

Anorexia nervosa är en farlig ätstörning som innebär att man svälter själv i ett försök att hålla sig så tunn som möjligt.

Undvikande restriktiv matintagssjukdom (ARFID)

Rädsla för mat och ångest för att äta är kännetecken för ARFID, ett lite känt psykiskt tillstånd, något vanligare hos män.

Efterdyningarna av ätstörningar: Bulimias långsiktiga effekter

Bulimia nervosa är en allvarlig ätstörning som kan ha allvarliga långsiktiga effekter på både fysisk och psykisk hälsa. Läs mer om de långsiktiga effekterna av bulimi här